Om Gjennestad Drift

Gjennestad Drift gir elevene ved Gjennestad vgs relevant praksis og forvalter eiendommen hvor skolen er lokalisert.

Gjennestad Drift er en uavhengig og frittstående forening med egne vedtekter. Foreningens medlemmer er de som til enhver tid sitter som medlemmer i Normisjons Landstyre. Foreningens medlemmer hefter ikke for bedriftens forpliktelser. Foreningen er tilsluttet Normisjon og daglig leder er Geir Fossnes.

Gjennestad Drift er opprettet på kristent grunnlag og skal være en praktisk øvingsarena for elever ved Gjennestad videregående skole. Virksomheten bygger på den kristne tro slik det står uttrykt i Bibelen, Den norske kirkes bekjennelsesskrifter og grunnregler for Normisjon.

 

Gjennestad Drift har følgende formål:

  1. Drive en bedrift som gir relevant praksis for elevene i vgs.
  2. Møte alle mennesker med gode verdier og fremme sunn kristen tro.
  3. Forvalte eiendom og verdier i et langsiktig perspektiv.

Gjennestad Drift har følgende avdelinger:

veksthus, anleggsgartner og park, Gjennestad hagesenter, internat og husholdning, administrasjon og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Hver enhet har egen avdelingsleder.

Søk nå knapp