Klimatiltak på Gjennestad

Bakgrunn

Energiøkonomisering har i over 40 år hatt hovedfokus på Gjennestad . Forbruket av energi har alltid vært høyt på grunn av en stor bygningsmasse. Det hele startet med tungolje som viktigste energibærer på 50-tallet. Så kom lettoljen på 70-tallet og LPG (gass) på 90-tallet. I 2009 markerte vi et nytt kapittel da vi med ENOVA-støtte startet et forsøk med gassifisering. Da brant vi flis på samme måte som i knottgeneratorer under 2. verdenskrig. Dette førte så frem til et moderne flisfyringsanlegg som ble montert i 2013. Vi har en nærvarme-ledning som er 1 km lang og mater et oppvarmet areal på drøyt 30 000 m2. Bygningsmassen består av  veksthus, hagesenter, skole- og internatbygninger, verksteder og kontorbygninger.

Strøm er en høyverdig energiform som ikke bør brukes til oppvarming. Derimot er skogsbrensel en ressurs som ofte blir liggende igjen i skogen og råtne. Når det råtner i skogen slippes det ut lik mengde CO2 som når vi brenner det i et flisfyringsanlegg.

Biobrenselanlegg

I perioden da vi brukte LPG (gass) til oppvarming var årsforbruket ca 400 tonn. Det tilsvarte et utslipp på 1 100 tonn CO2- ekvivalenter. I dag er forbruket av LPG så godt som erstattet av kortreist skogsflis. Klimanøytral flis erstatter fossil gass. CO2-reduksjonen tilsvarer at 600 personbiler står stille i ett år. Biobrenselanlegget produserer nå 4 000 000 kWh/år.

Solfangeranlegg

I 2006 monterte vi et solfangeranlegg på 160 m2 på skolens gymsaltak. Vi produserer ca 20 000 kWh/år som blant annet brukes til å varme opp dusjvannet i skolens internater.

Solcelleanlegg

Solcelleanlegg ble montert på et av skolens klasserom og kjølelager i 2017. Arealet er til sammen 393 m3. Produksjon: 63 000 kWh/år. 100% av energien brukes internt og i sanntid.

Varmepumper

Vi har montert flere mindre varmepumper på Gjennestad. Videre har vi en større industriell ”luft til vann” varmepumpe i veksthus som høster overskuddsenergi fra sol og lysarmaturer og lagrer energien i et vannbasseng. Denne energien benyttes så igjen neste natt.

El- og biogasskjøretøyer

I 2016 gjorde vi endringer i kjøretøyparken. Vi byttet ut  3 fossilbiler med elbiler. I tillegg har vi 3 stk el-moped-transportere i FDV-avdelingen som går inne på skolens eiendom. I 2017 installerte vi 1 stk hurtiglader, og 2 stk semihutigladere for elbil. I 2019 ble det i tillegg installert 1 stk lynlader. Våren 2020 ble det investert i to biogass-lastebiler.

 

Massivtrehus

 

I februar 2020 åpnet vi Norges første store massivtrehus som er produsert av en norsk fabrikk (Splitkon) med norsk trevirke. Arkitekt for signalbygget var Vårdal arkitekter. Bruk av massivtre halverer Co2 avtrykket sammenlignet med stål/betong. Se film fra byggeprosessen: Massivtre

Vi er i dag  klimanøytral på oppvarming!

Søk nå knapp