Klimatiltak på Gjennestad

Bygningsmassen på Gjennestad består av skole- og internatbygninger, veksthus, hagesenter, verksteder og kontorbygninger på 32 000 m2. Hele arealet varmes opp av et biobrenselanlegg.

Biobrenselanlegg

Skogsbrensel en ressurs som ofte blir liggende igjen i skogen og råtne (og slippe ut tilsvarende mengde CO2 som når det brennes). I 2013 bygde vil et moderne flisfyringsanlegg. Årsforbruket  av LPG til oppvarming var da 400 tonn. Det tilsvarte et utslipp på 1 200 tonn CO2-eq. I dag er forbruket av LPG så godt som erstattet av kortreist naturtørket skogsflis. CO2-reduksjonen tilsvarer utslippet fra 660 fossilbiler. Flisfyringsanlegget produserer over 4 GWh/år. I dag er Gjennestad 94 % klimanøytral på oppvarming.

Solfangeranlegg

I 2008 monterte vi et solfangeranlegg på 160 m2 på skolens gymsaltak. Vi produserer ca 20 000 kWh/år som blant annet brukes til å varme dusjvannet i skolens internater.

Solcelleanlegg

I 2017 monterte vi et solcelleanlegg på kjølelagerets tak på 350 m2, som da var Vestfolds største.
I 2019 utvidet vi med 270 m2 på et av skolens klasserom. Samlet produksjon er  nå ca 100 000 kWh/år. Det som er spesielt med anleggene er at 100 % av produsert strøm brukes momentant internt på Gjennestad. Det er ingen behov for mellomlagring. Vi sier at vi har “verdens mest” kortreiste strøm.

Varmepumper

Vi har 13 mindre varmepumper på Gjennestad. Videre har vi en større industriell ”luft til vann” varmepumpe i veksthus som høster overskuddsenergi fra sol og lysarmaturer og lagrer energien i et vannbasseng. Denne energien kan så benyttes igjen neste natt.

El-kjøretøy

Fra 2016 gjorde vi endringer i bilparken. Vi har byttet ut 4 stk fossilbiler med elbiler. I tillegg bruker vi 4 stk elmopeder til interntransport. 

 

Hurtigladere

 

I 2017 installerte vi egen hurtigladestasjon. Denne tilbyr normallading, hurtiglading og lynlading. Dette kompletterer vår klimaprofil, og våre kunder i Hagesenter og Cafe Orkide er begeistret for tilbudet.

 

Biogassdrevne kjøretøy

 

I 2020 erstattet vi 3 stk diesel lastebiler og 3 stk varebiler med biogassdrevne kjøretøyer. Biogass produseres av matavfall, husdyrgjødsel og annet organisk avfall. Det organiske materialet som utnyttes er allerede en del av kretsløpet, og ved konvertering til biogass tilføres det ikke ny CO2 til atmosfæren. Biogass er dessuten fritt for barnearbeid og avskogningsrisiko. Gjennestad produserer planter ved hjelp av naturtørket skogsflis, og transporterer plantene klimavennlig ved hjelp av gass som tidligere var på «avveie».  I dag er vi (med elbiler og biogassdrevne kjøretøyer) 60 % klimanøytral på drivstoff til varetransport.

 

Massivtrehus

 

I 2019 bygde vi det første massivtrehuset i Norge fra norsk fabrikk med norsk virke. Huset er bygd etter TEK 17, men med hovedfokus på lavt CO2-avtrykk i byggets levetid. Av denne grunn er det bygd i massivtre, med norsk trefiberbasert isolasjon, uten plast i vegger og tak og kledd med 100 % malmfuru fra Telemark. Den vannbårne varmen kommer fra biobrenselanlegget som er matet med kortreist biovirke fra Fritzøe skoger.

Det store bildet

 

Foruten å være Miljøfyrtårnsertifisert, er Gjennestad i dag 94 % klimanøytral på oppvarming og 60 % klimanøytral på drivstofforbruk til person-, vare- og lastebil.

Søk nå knapp