Klimavennlige tiltak på Gjennestad 2024

Bygningsmassen på Gjennestad består av skole- og internat bygninger, veksthus, hagesenter, verksteder, boliger og kontorbygninger på 38 000 m2. Hele arealet varmes opp av et biobrenselanlegg.

Biobrenselanlegg

Biovirke er  en rest fra skogsdrift etter at skurtømmeret er tatt ut. I 2013 bygde vi et moderne flisfyringsanlegg som går på biovirke. Årsforbruket  av LPG til oppvarming var på den tiden 400 tonn. Det tilsvarte et utslipp på 1 200 tonn CO2-eq. I dag er forbruket av LPG så godt som erstattet av naturtørket biovirke. Flisfyringsanlegget produserer 4 GWh/år. I dag er Gjennestad 92 % klimanøytral på oppvarming.

Har du innspill eller idéer i forbindelse med våre klimavennlige tiltak?

Solfangeranlegg

I 2008 monterte vi et solfangeranlegg på 160 m2 på skolens gymsal tak. Vi produserte ca 20 000 kWh/år som blant annet brukes til å varme dusjvannet i skolens internater. Etter 14 års drift, la vi ned anlegget og erstattet det med solceller. Vi klarte ikke å utnytte potensialet som solfager har. Vi hadde for lite behov for varmt vann i sommerhalvåret.

Solcelleanlegg

I 2017 monterte vi et solcelleanlegg på kjølelagerets tak på 350 m2, som da var Vestfolds største.
I 2019 utvidet vi med 270 m2 på et av skolens klasserom og i 2023 utvidet vi igjen til totalt 2 000 m2 som produserer ca 330 000 kWh/år. Anleggene er fordelt mot sør og øst for å utnytte solens bane i løpet av dagen.

Varmepumper


Vi har 11 mindre varmepumper på Gjennestad. Videre har vi en større industriell ”luft til vann” varmepumpe i veksthus som høster overskuddsenergi fra sol og lysarmaturer og lagrer energien i et vannbasseng. Denne energien kan så benyttes igjen neste natt. 

El-kjøretøy


Fra 2016 gjorde vi endringer i bilparken. Vi har byttet ut 4 stk fossilbiler med elbiler. I tillegg bruker vi 5 stk elmopeder til interntransport. 

Hurtigladere


I 2017 installerte vi egen hurtigladestasjon. Denne tilbyr normallading, hurtiglading og lynlading. Dette kompletterer vår klimaprofil, og våre kunder i Hagesenter og Cafe Orkide er begeistret for tilbudet.

Biogassdrevne kjøretøy

I 2020 erstattet vi 3 stk diesel lastebiler og 3 stk varebiler med biogassdrevne kjøretøyer. Biogass produseres av matavfall, husdyrgjødsel og annet organisk avfall. Det organiske materialet som utnyttes er allerede en del av kretsløpet, og ved konvertering til biogass tilføres det ikke ny CO2 til atmosfæren. Biogass er det eneste drivstoffet som samtidig løser et problem. Biogass er dessuten fritt for barnearbeid og avskogningsrisiko. Gjennestad produserer planter ved hjelp av naturtørket skogsflis, og transporterer plantene klimavennlig ved hjelp av gass som tidligere var på «avveie».  I dag er vår fornybarandel av energiforbruk til person- vare- og lastebiler 60 % 

Massivtrehus

I 2019 bygde vi det første massivtrehuset i Norge fra norsk fabrikk med norsk virke. Huset er bygd med hovedfokus på lavt CO2-avtrykk i byggets levetid. Massivtrekonstruksjon fra Åmot, tømmer fra Numedal, trefiberisolasjon fra Gjøvik, skifer fra Oppdal, uten plast i vegger og tak og kledd med 100 % malmfuru fra Telemark. Den vannbårne varmen kommer fra biobrenselanlegget som er matet med biovirke.

Vindturbin

I 2023 setter vi opp en liten vindturbin. Dette er et lite forsøk på å teste forholdene for vindenergi på Gjennestad i forskjellige høyder.

 

Det store bildet

Foruten å være Miljøfyrtårnsertifisert, oppnår Gjennestad i dag følgende fornybarandeler:

  • Fornybarandel av energiforbruk til oppvarming: 92%
  • Fornybarandel av energiforbruk til person-, vare- og lastebiler: 60%
  • Fornybarandel av totalt energiforbruk: 90%

Har du innspill eller idéer i forbindelse med våre klimavennlige tiltak? Send oss gjerne en mail merket «Innspill klimatiltak». Send mail

Søk nå knapp