Vi har lærlinger!

Et mangfoldig fagmiljø med fokus på opplæring.

Lærlingene ved Gjennestad Drift får et godt fagmiljø med fokus på læring. Vi fokuserer på fag og kompetanse og lar lærlingene ta del i fagutviklingen. Lærlingene får mulighet til å engasjere seg i sosialt arbeid der en opplever og bidrar til andres utvikling sammen med egen utvikling. Gjennestad Drift har et stort faglig nettverk som gir mange muligheter når lærlingen skal videre etter oppnådd fagbrev.

Vi tilbyr læreplasser innen:

Sunn og god mat i et ungdommelig miljø.

Planlegging, drift og vedlikehold av IKT-utstyr.

Blomsterdekoratør i stort hagesenter.

Nyanlegg, drift og vedlikehold av hager og parkanlegg med erfarne anleggsgartnere og skolens elever.


Vi tilbyr en helt unik praksisarena

Yrkesfag læres kun på én måte – gjennom EKTE praksis.

Gjennestad Drift har tre formål, ett av dem er å gi relevant praksis for elevene som tar sin utdanning ved Gjennestad videregående skole.

På Gjennestad har vi drevet med yrkesfagopplæring siden vi startet som gartnerskole
i 1946. Vår modell har hele tiden vært å gi realistisk opplæring, der elevene produserer varer og tjenester av topp kvalitet. Denne modellen følger i dag alle avdelingene ved Gjennestad Drift. Gjennom mange år har vi utviklet et av Norges flotteste hagesentre. Vi har en veksthusavdeling som produserer sommerblomster som du blant annet finner utenfor Stortinget og i dyreparken i Kristiansand. Byggfagavdelingen er i ferd med å ferdigstille sitt tredje husprosjekt, der elevene har vært med fra grunnmuren ble støpt til siste malingsstrøk. Anleggsgartneravdelingen har etablert over 100 nye hageanlegg i samarbeid med minst like mange anleggsgartnerelever det siste tiåret. FDV-avdelingen (Forvaltning, drift og vedlikehold) sørger for at alle elever ved naturbruk og bygg- og anleggsteknikk lærer det mest grunnleggende om strøm, traktorreparasjoner og annet forefallende bygningsvedlikehold.

Samarbeidet mellom Gjennestad Drift, våre kunder og elevene ved Gjennestad vgs gir unike læringsmuligheter, og vi er stolte over å være den praksisarenaen vi er. Yrkesfag læres kun på én måte – gjennom ekte praksis.

Søk nå knapp