Urter og sommerblomster til deg fra våre veksthus.

Veksthusene på Gjennestad er en moderne produksjonsbedrift.

Drøye 12 000 m2 er fylt til randen gjennom ettervinteren og våren. Et biobrenselanlegg er med på å forsyne veksthusene med varme. Veksthusene er ellers utstyrt med moderne utstyr som sikrer rasjonell og målrettet drift og som sørger for de rette klimaforhold for plantene hele året.

Våre hovedproduksjoner er sommerblomster og urter. Elevene fra utdanningsprogrammet naturbruk får praksis hos oss – her er det «sommer» hele året. En rekke gartnere sikrer den faglige opplæringen av kommende gartnere og sørger ellers for topp kvalitet på våre produkter som leveres til grossister og kommuner over hele landet.

Kontaktperson

Avdelingsleder Møyfrid Sørestad
tlf 907 44 397 eller e-post moyfrid.sorestad@gjennestad.no

Søk nå knapp