Redegjørelse om aktsomhetsvurderinger 2023 i henhold til åpenhetsloven

Virksomheten har løpende innkjøp fra mer enn 200 leverandører. Vi benytter lokale leverandører i all vesentlig grad der det er mulig, enten det gjelder håndverkstjenester eller innkjøp av varer. Disse leverandørene har samarbeidet med oss i lang tid, flere over 20 år. Vi har praksis for å velge leverandører som vi over tid ser leverer kvalitet og er til å stole på. Vi har hatt en gjennomgang av våre leverandører og har kommet frem til følgende risikoområder:

Import av varer til hagesenter

Det området som vi tenker er mest krevende i forhold til Åpenhetsloven er import av hagemøbler og interiørvarer til Hagesenteret. Disse varegruppene utgjør en stor del av salget i Hagesenteret vårt, og mye av dette produseres i Asia. Vi står tilsluttet Hagelandkjeden som gjør innkjøpsavtaler med produsentene. Hageland/Hagelandgruppen har uttalt at de har et ansvar for å opptre i tråd med Åpenhetslovens formål selv om de ikke omfattes direkte. De har derfor startet jobben med å få et tillegg med etiske retningslinjer i leverandøravtalene slik at lovens formål kan bli ivaretatt. Disse retningslinjene vil publiseres sammen med dette dokumentet så snart de foreligger. 

Bruk av håndverkere

Vår bygningsmasse og drift krever jevnlig bruk av eksterne håndverkere. Vi har god erfaring med bruk av lokale bedrifter. 

Malerbransjen har vært en utsatt bransje med mye utenlandsk arbeidskraft. Gjennom årene har vi brukt ulike aktører. Nå bruker vi et malerfirma som er med i samarbeidet handlehvitt.no. Handelevitt.no er initiert av Samarbeid Mot Svart Økonomi (SMSØ) som jobber både med riktighet i forhold til skatt/avgift og mot arbeidskriminalitet. 

Bruk av lokale håndverkere vi har god relasjon til over år gjør det enklere å være trygg på at deres ansatte har anstendige arbeidsforhold og at lover og regler blir fulgt.

Gjennestad Drift er en betydelig aktør i lokalt næringsliv og har et godt renomme. Det vi gjør, blir lagt merke til, både av private, offentlige myndigheter/forvaltning og politikere. Det er derfor svært viktig for oss at våre leverandører etterlever samfunnets forventninger. 

Større byggeprosjekter

De siste årene har vi hatt to større byggeprosjekter. Det ene var massivtrehuset som ble bygd i 2019 og veksthusblokk i 2022.

Det kan være krevende å sikre at hele leverandørkjeden følger gjeldende lovgivning. 

Ved bygging av massivtrehuset, var det et norsk firma som ble benyttet. En gruppe fra oss dro på besøk til fabrikken for å se på produksjonen. Massivtrehuset var det første av sitt slag som ble bygd med norsk virke.

Bygging av veksthusblokka ble utført av et firma fra Nederland. Da er det mer krevende å vite at de ansatte får riktig lønn og har en arbeidstid som er innenfor regelverket. Firmaet leide rom for sine arbeidere hos i byggeperioden, som gjorde at vi med sikkerhet kunne vite at det hadde anstendige boforhold. Også våre egne ansatte håndverkere jobbet sammen med de utenlandske. Dette gjorde det lettere å kunne avsløre eventuelle avvik i forhold til om bedriften følger reglene. 

Gartneribransjen er en relativt liten bransje i Norge hvor “alle kjenner alle”. Vi valgte en leverandør vi visste at andre gartnerier hadde god erfaring med.  

Vi ser likevel at dette er et område vi må ha større fokus på ved neste byggeprosjekt, og hvor våre forventninger til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold til både leverandør og evt underleverandører kommuniseres tydelig i forkant av valg av leverandør

Søk nå knapp