Julemarked

Julemarked avlyses i 2020

Det har vært en glede og en mengde arbeid å arrangere julemarked i mange år. Vi har nå bestemt å avlyse årets julemarked, pga. Covid-19 og regler og anbefalinger som myndighetene setter. Vi ønsker å bestemme dette på et så tidlig tidspunkt siden både vi og mange av dere trenger god tid til produksjon og planlegging.

Vi håper å komme sterkere tilbake i 2021 og har allerede startet å tenke på hvordan vi kan forbedre forholda både for utstillere og publikum.

 

Søk nå knapp